Závod ROBOTICS – partner vaší automatizace

ES prohlášení o shodě CE

Součástí všech námi vyrobených strojů je Prohlášení o shodě ES. Výrobky jsou označeny písmeny CE (Conformité Européene) dokládající, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a je vyroben v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. a nařízením vlády č.176/2008 Sb. Prohlášení obsahuje průvodní dokumentaci dle ČSN EN ISO 12100 a ČSN EN 60204-1 ed.

Samozřejmou součástí CE je analýza rizik, kterou provádíme vždy před zahájením konstrukčních prací.

ce.png