Vývojová a konstrukční kancelář

Našim partnerům nabízíme komplexní služby konstrukční a vývojové kanceláře spojené s vývojem nových výrobků, zajištění lepší kvality, podporou výroby, zavádění automatizace, zefektivňování a modernizace pracovišť.

Hlavní činnosti konstrukční a vývojové kanceláře:

  • Tvorba studie
  • Analýza rizik
  • Vývoj výrobku
  • Statické a dynamické výpočty
  • Návrh a programování řídícího, kamerového, robotického systému
  • Kompletní technická dokumentace